vinogradi-edited Naši vinogradi se razprostirajo
na južnih in jugozahodnih legah,
pa tudi na severnih pobočjih.
Zahodni vetrovi, ki pihajo z bližnje Orlice,
skrbijo za prevetrenost in so naš naravni
zaveznik v borbi proti boleznim.
Sestava tal zajema lapor,
peščenjak s kremenčastim vezivom,
glino, litavski apnenec
ter apnenec z nanosom roženca.
V vinogradih gojimo večino svetovnih sort,
vendar pa naša vina niso globalna.
Rezerve v pridelavi so še v starosti vinogradov
in podaljšanih maceracijah.

.
© KELTIS 2010. Vse pravice pridržane. | izdelava: Bacom.si